آزبست درآب و....
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آذر 1391ساعت 21:36  توسط فرشاد پرتوی فر  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت 14:30  توسط فرشاد پرتوی فر  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت 14:29  توسط فرشاد پرتوی فر  | 

۲
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم مهر 1391ساعت 18:8  توسط فرشاد پرتوی فر  | 

متن
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم مهر 1391ساعت 18:7  توسط فرشاد پرتوی فر  | 

برخی کاربرد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم شهریور 1391ساعت 17:0  توسط فرشاد پرتوی فر  | 

آلومینیوم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم شهریور 1391ساعت 16:59  توسط فرشاد پرتوی فر  | 

برخی خواص آلومینیم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم شهریور 1391ساعت 16:43  توسط فرشاد پرتوی فر  | 

کاربرد آلومینیم در صنایع ساختمان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم شهریور 1391ساعت 16:41  توسط فرشاد پرتوی فر  | 

کاربرد آلومینیم در صنعت خودرو
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم شهریور 1391ساعت 16:39  توسط فرشاد پرتوی فر  |